Nyheter

2017 -08-08  vid ny inspektion noterades inga avikelser.
Er Smiley- miljökontorets utmärkelse för god hygien, förnyas.

2017-09-10 Ny fin belysning på Torvalla Arena!

Ett nytt stort steg gör projekt Toupasjön. Efter ett allmänt möte där projektet presenterades, beslöt mötet att fortsätta vår satsning.
Vi jobbar för fullt med att få de sista pusselbitarna på plats för att  göra vår projektansökning till Leader Lag PH färdig!