Nyheter

Ett nytt stort steg gör projekt Toupasjön. Efter ett allmänt möte där projektet presenterades, beslöt mötet att fortsätta vår satsning.

Vi kommer nu att gör en projektansökning till Leader Lag PH.