Fiber i Västra Torup

Informationen nedan har vi hämtat från Fiber Nyhetsbrevet från Hässleholms kommun!

Utbyggnadsplan till 2024 Med jämna mellanrum revideras utbyggnadsplanen för att den ska spegla den korrekta utbyggnadstakten. Byalaget anser fortfarande den kontakten som vi har med kommunen och den informationen som ges till oss är den som ger mest trovärdighet. Ta gärna del av hela nyhetsbrevet Hässleholms Fibernät!
Hässleholms utbyggnadsplan är tydlig.
Frågor om IP-Only Det är många som hör av sig om IP-Only eftersom de just nu bedriver intensivt försäljningsarbete. Det har även framkommit att säljare från IP-Only far med osanning gällande kommuns utbyggnad.
Bakgrunden till deras försäljnings-kampanj är det statliga stöd som kan ansökas om under hösten. Hässleholms Fibernät kommer också ansöka om samma stöd, vem som tilldelas projektstödet blir klart årsskiftet 2021/2022. Oavsett om Hässleholms Fibernät får stödet eller ej, kommer utbyggnaden ske enligt plan och kommunfullmäktiges beslut om att alla ska erbjudas fiber står fast.
En intresseanmälan till Hässleholms Fibernät är aldrig bindande, det sker först när fastighetsägaren skrivit under ett fysiskt avtal. Avtal skickas ut några månader innan byggstart. Vad som gäller för IP-Only ska framgå av deras dokument så var noga med att läsa igenom det innan du eventuellt skriver under något.

Nu händer det saker!! Fibern är på gång in till Byn.
Vi har ett bra samarbete med Kommunen, projektledaren och Entreprenören lånar delar av Torvalla för uppställningsplats och lager.
Projektledaren har sitt kontor på Torvalla.

Nu blir det äntligen verklighet!