Torupasjön

Torupapasjön
En sjö som ”fallit i glömska” hos många.
En sjö som håller på att växa igen.
En sjö med oanade möjligheter.
En sjö med rikt djur och växtliv.
En orörd sjö.
En sjö med okänt tillflöde.
En sjö med sägenomspunnen historia.
Text: Nils-Arne Petersson

Vandringsleden är ca 1,6 km, slingan börjar och slutar vid ingången till leden. Vid ingången möts du av Trollsländor som Conny Svallhed tillverkat där han har tolkat Lars-Åke Bloms förlaga.

Vandra du runt Torupasjön kan man uppleva naturens alla kontraster.
Längs denna vandringsled finns informationsskyltar om naturen och kulturen.
Du erbjuds att komma nära naturen och få tillgång till både upplevelser och andningspauser i vardagen.
Du kan uppleva Torupasjön under årets alla årstider – varje årstid ger vandringsleden en alldeles egen charm.
Du kan ta en paus på bryggan och kanske njuta av din kaffekorg.
Du kan boka en natur- och kulturhistorisk vandring runt sjön.

Våren 2022 i maj

Celebert besök vid Torupasjön

Den 10 maj arrangerade Metria på uppdrag av Naturvårdsverket en fältdag i de vackra trakterna runt Hässleholm. En av platserna som man hade valt ut var Torupasjön.
De 35 deltagarna kom från olika organisationer och företag som Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, MSB, SCB, Länsstyrelsen, Trafikverket, SLU, Artdatabanken, Sveaskog, RISE, Newseed och Metria. ​​

Vi startade besöket med gott kaffe och fika som serverades vid Bygdegården. Nils-Arne Petersson guidade runt hela sjön. Mycket uppskattad.
Syftet med fältdagen var att titta närmare på den testkartering som Metria har tagit fram i projektet ”Agenda för Landskapet” och som så småningom ska leda till en ny version av Nationella Marktäckedata (NMD). Deltagarna gavs möjlighet att lämna synpunkter på testkarteringen och kommentera hur de olika skikt som karterats motsvarar just deras behov.
Och här är lite mer info om kartan vi tittade på:

Marktäckekartering är ett viktigt underlag för arbetet med biologisk mångfald, hållbar markanvändning, ekosystemtjänster, samhällsbyggnad- och planering samt klimat och sårbarhet. Därför har Naturvårdsverket i samverkan med flera myndigheter anlitat Metria till att ta fram en rikstäckande kartering av marktäckedata, ett antal kompletterande produkter och tillhörande dokumentation.                    

Samverkan har varit ett effektivt sätt att använda resurser och vi har tillsammans skapat en produkt som många användare får nytta av i det svenska miljöarbetet. Ett fanatiskt besök som vi är stolta över.
Här kan du läsa mer !
Nationella Marktäckedata (NMD) (naturvardsverket.se)

Leader LAG PH får japanskt besök

Publicerades den 20 juni 2019

ysait8971arch1

Den 1 juli kommer Leader LAG PH att få besök av den professorn Yukihiko Saito från Chiba University i Japan.
Vi är mycket stolta över att få så celebert besök och över att få visa upp vad Leader betyder för landsbygdsutvecklingen i Sverige.

Efter en kortare tids mailväxling där professorn visat intresse för Lokalt Ledd Utveckling, med speciellt intresse för projekt med inriktning mod odling eller i skog, har Leader LAG PH med hjälp av våra fantastiska projektägare satt ihop ett program där professorn kommer att besöka Sanatorieskogen i Tyringe, FJORGYN, Multilevel i Sandåkra och också kommer att få se det pågående projektarbetet vid anläggandet av vandringleden i Västra Torup.

Byalagets projekt ”Torupasjön” är en vision vi haft länge inom styrelsen.
2014 beviljades Byalaget medel till en förstudie av en vandringsled runt sjön.

  • Projektidén syftar till att utveckla området kring Torupssjön. Detta skapar positiva naturupplevelser för bybor, skolbarn såväl som turister.
    Västra Torup skola är Grön Flagg certifierad, med inriktning på naturvård och hållbar utveckling. Genom detta projekt ser vi möjligheter för ett utökat samarbete med lokala TurismNätverket Västra Torup, skola och andra aktörer. Kunskap om naturen kan förmedlas med ett utsiktstorn och informationstavlor.
    Att koppla detta till det befintliga Naturuterummet känns naturligt eftersom besökare då kommer att erbjudas både upplevelser samt grillning och friluftsövernattningsmöjligheter.
    Det som kännetecknar denna för oss något outvecklade turistnäring är att erbjuda vackra naturmiljöer där man vistas och beträder naturen på dess egna villkor.