Leader projekt Torupasjön

Med ömsom regn och ömsom sol invigde vi vandringsleden 2023-11-11.
Ett 70-tal tappra besökare förgyllde vår invigning.
Rundan kring Torupasjön imponerar verkligen med dess omgivande och så fantastiska natur. Guidad vandring runt Torupasjön var uppskattat med nya informationsskyltar och kulturupplevelse. Det bjöds även på förtäringen som värde gott i lite regnblöta och frusna besökare.
Stort tack till alla som kom och TACK till det fantatiska team som har ställt upp för att förverkliga denna vision.

Läs gär mer på Leader Lag PH


Tänka sig så här började projektet ”Torupasjön”
Jordbruksverkets beslut:
Leader LAG PH har prioriterat projektet och Jordbruksverket beviljar din ansökning om projektestöd för Torupasjön – vandringsled.

Leaderprojekt Torupasjön
Byalaget Västra Torup har beviljats stöd för att genomföra Leaderprojektet Torupasjön.
Syftet med projektet är att skapa en ny fysisk mötesplats, en naturlig träffpunkt med möjlighet till naturupplevelse och även utbildning. Målet med projektet är att anlägga en 1,6 kilometer lång vandringsled (delvis handikappanpassad) och att skapa en ny mötesplats. Projektet består i röjning, nertagning av stängsel, diverse markarbete, byggande och utläggande av spång, anläggning av utsiktsplats, uppförande av skulpturer, byggande av informationstavlor, skapa platser med bänkar, ge information till byborna, planeringsmöte med markägare, kommun, föreningar och turismnätverk samt upprättande av nyttjanderättsavtal med kommunen och markägare.

Finansiering
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 1 422 472 kr, högst 67 %.
Leader Lag PH 700 621 kr, minst 33 %.Projektet får totalt högst 2 123 093 kronor i stöd, varav 50,00 procent kommer från EU.
Projektets slutdatum 2023-12-31

Vi är oerhört stolta och nu börjar vi verkligen på en ny resa!
Tänk att Nils-Arnes dröm blev verklighet!
Nu kör vi och vi  kommer att behöva många frivilliga händer!


Våren 2022
Vi kämpar på , tyvärr har det varit oerhört svårt att kunna beställa det sista virke till den sista spången ut till sjön! Nu äntligen har vi gjort en beställning och hoppas innerligt att det leverars om tre veckor.
Sedan påbörjar det sista arbetet med spången ut till sjön. Vi jobbar på för fullt med skyltar, informationstavla och utsmyckningen vid infarten.

Juni 2022
Nu äntligen har leveransen av virket kommit.
Vi kommar att dra igång sista byggnationen av sista bryggan ut till sjön! Håll utkik!

Hösten 2022, våren och sommaren 2023

Vi fortsätter nu att anlägga sista spången ut till sjön! Många idella karfter hjälps åt.
Vi når målet i maj, juni äntligen är vi hamn med sista spången ut till bryggan och nya utsiktplasen.


Vy från leden runt Torupasjön!

Idag den 6 juli så byggs det spänger på Torvalla till Torupasjön!
Många frivilliga händer hjälps åt
Idag den 7/7 har arbetet fortsatt med att bygga spänger! Nu är 20 spänger klara! Fantastiskt bra jobbat! Byalaget är oerhört tacksamma för all hjälp! Vi avslutade med att prova köra spänger till vandringsleden!
Tusen tack för idag! Nu tar vi paus någon dag!

Torsdagen den 8/7 körde vi på igen! Efter 3 dagars arbete har dessa fantatiska killar gjort 34 spänger,
6 528 skruvar har skruvats i.
Flera spänger har placerats ut på leden.Tack för ett gott jobb och trevliga stunder med fika och skratt!
Tisdagen den 15/7 byggde vi på nytt! Vi nådde en ”milstolpe” idag!
Nu har dessa killar gjort 50 spänger på fyra dagar, nu är vi halvvägs! Bravo!

Torsdagen den 17/7 har vi tillverkat 62 spänger, stor del av dessa ligger på plats! Nu tar vi en återhämtningspaus och hämtar lite krafter och energi!

Tack för att vi fick träffa denna fantastiska man!

Ett fantastiskt besök , ett besök för framtiden!
Måndagen den 1 juli fick vi den stora äran att få besök av professorn Yukihiko Saito från Chiba University i Japan. Den första officiella vandringen på delar av  leden runt Torupasjön gjorde vi denna dag.

Nils-Arne guidade oss alla runt i den vackra naturen som finns där. Att man samtidigt kan visa upp och berätta en historia från förr i tiden, men också visa vad man kan göra i en liten by för framtiden, har stor betydelse för Västra Torups fortsatta överlevnad och utveckling.

Allt detta blir möjligt tack vare Leader,  lokal utveckling på landsbygden.

20190223    En solig lördag i februarie!
Tack alla för en fantastisk insats idag i projektet Torupasjön!
15 personer sken ikapp med solen och drog fram en massa ris!
Vi avslutade dagen med korvgrillning i Byagrillen!

Arbetsdag
Nu behövs frivilliga och fler händer i vårt Projekt
Lördagen den 23/2 kl 10.00 behövs hjälp med att dra ut ris, så att vi kan gå vidare. Tag med fika, vi grillar kov när vi är färdiga som vi bjuder på i Byagrillen.?

2018-11-03
En stor sorg mitt i all glädje!

Livet tar och livet ger……våra tankar går till Dig Christer och Din familj.
Vi känner en stor sorg och har svårt att förstå.
Nils-Arnes och Byalagets vision om en vandringsled runt Torupasjön kan förverkligas tack vare Ditt engagemang för byn, Christina.
Att vi tillsammans kommer att skapa denna fantastiska och vackra vandringsled är ett ljus i allt mörker, fast vi känner en oerhörd tomhet.
En vandringsled som kommer att bevaras till Ditt minne.
En vandringsled som Du kan se från ovan och som vi tillsammans får se som livets stig.                                                         Vila i frid Christina.

2018-10-12
Idag påbörjar vi resan.
Utsättning och alla mätningar genomförs av duktiga medarbetare från Tocon.

2018-09-24
BESLUT- Din ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling

2018-06-20

Nu påbörjar vi resa två. Ett fanatiskt projekt som kommer att bjuda på en vandringsled och en naturupplevelse samt utbildning.
Efter en väl genomförd presentation för Lag av Nils-Arne och Patrik,
kunde vi åka hem och sova gott, Leader Lag PH hade prioriterad vårt projekt.
Det innebär att nu skickas Torupasjön till Jordbruksverket.
Nu kan vi påbörja den resa som Nils-Arne har drömt om länge!
När väl slutbeskedet kommer så drar vi igång fullt ut!
Vi kommer att lägga upp en sida där man kan följa projeket från dag 1.

Projektet började:
Projekt Torupssjön presenterades på ett allmänt höstmöte i Byastugan av Nils-Arne och Patrik. Detta projekt är en av Nils-Arne ”drömmar” om att utveckla byn.

2017-08-07
Vi jobbar för fullt med att få de sista pusselbitarna på plats för att  göra vår projektansökning till Leader Lag PH färdig!
2017-12-09
Nu sätter vi sista ”pusselbiten” för att kunna lägga in steg 1 i Leader.
2018-01-03
Nu är har vi lagt in projektet i steg 2
Det innebär att vår ansökning kommer till lag och därefterskickas den vidare till Jordbruksverket.