Vilka är vi………….i styrelsen

Byalagets styrelse:
Connie Asterman, ordförande
Nils-Arne Petersson, vice ordförande
Annica Sankilampi, ledamot
Conny Svallhed, ledamot
Jeanette Johansson ledamot
Jacqueline Käslin, ledamot
Niels Petersen,ledamot
Eleanor Sander, ledamot
Emma Sandberg, Ledamot

Vårt arbetsätt och verksamhetsidé
Byalaget är öppet för alla, vi ska vara bra att fånga upp och ta tillvara idéer, synpunkter stora som små liksom vardagliga.

  • Vi ska arbeta strategiskt för att nå en hållbar utveckling av bygden
  • Vi ska synas och höras med hjälp av många.
  • Vi ska våga sikta högt och långsiktigt när vi knyter nya kontakter.
  • Vi ska vara lyhörda för nya idéer och våga bryta gränser
  • Vi ska medverka till att skapa goda förutsättningar till ett positivt samhälle
  • Vi ska fungerar som mentor – vara länken till kommunala, regional och statliga och andra organisationer
  • Våra kortsiktiga projekt skall kännetecknas av god service, handlingskraft och snabbhet
  • Vi ska tillvarata bygdens historia , vårda och bevara vårt kulturarv

Vår målbild och nyckelord som vi skall kommunicera och bli kända för är:

Västra Torup
Orten med vacker natur och miljö
Landsbygden som är värd att satsa på

Utveckling
Framtidstro
Hållbar bygd med resurser för hållbar utveckling
Alltid nya saker på gång

Engagemang och samverkan
Aktivt föreningsliv
Människor som brinner för sin sak