Vilka är vi………….i styrelsen

Byalagets styrelse:
Connie Asterman, ordförande
Nils-Arne Petersson, vice ordförande
Annica Sankilampi, ledamot
Conny Svallhed, ledamot
Jeanette Johansson ledamot
Jacqueline Käslin, ledamot
Niels Petersen,ledamot
Eleanor Sander, ledamot
Emma Sandberg, Ledamot
Maria Beck, tävlingsledare

Styrelsens arbetsätt och verksamhetsidé!
Byalaget är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.
I första hand skall arbeta för Västra Torup och dess befolknings bästa, tillvarata och främja dess intressen, och vara den gemensamma rösten gentemot omvärlden.
Byalaget är öppet för alla, vi ska vara bra att fånga upp och ta tillvara idéer, synpunkter stora som små liksom vardagliga.
Byalagets ska medverka till att arbeta strategiskt för att nå en hållbar utveckling av bygden.
Byalaget ska medverka till att synas och höras med hjälp av många.
Byalaget ska våga sikta högt och långsiktigt när vi knyter nya kontakter.
Byalaget ska vara lyhörda för nya idéer och våga bryta gränser.
Byalaget ska medverka till att skapa goda förutsättningar till ett positivt samhälle
Byalaget ska fungerar som mentor – vara länken till kommunala, regional och statliga och andra organisationer och stå för en bred samverkan.
Våra kortsiktiga projekt skall kännetecknas av god service, handlingskraft och snabbhet
Vi ska tillvarata bygdens historia , vårda och bevara vårt kulturarv

Att vara medlem i Byalaget bidrar till en stark förening som kan påverka.
Medlemsavgiften är liten men styrkan i ett medlemskap är stort. Stödet från våra medlemmar möjliggör att byalaget kan påverka beslut som rör vår vardag, trivsel och trygghet i Västra Torup.
Länk till medlemssidan

Vår målbild och nyckelord som vi skall kommunicera och bli kända för är:

Västra Torup
Orten med vacker natur och miljö
Landsbygden som är värd att satsa på

Utveckling
Framtidstro
Hållbar bygd med resurser för hållbar utveckling
Alltid nya saker på gång

Engagemang och samverkan
Aktivt föreningsliv
Människor som brinner för sin sak