Torupasjön

NYHET!

Leader LAG PH får japanskt besök

Publicerades den 20 juni 2019

ysait8971arch1

Den 1 juli kommer Leader LAG PH att få besök av den professorn Yukihiko Saito från Chiba University i Japan.
Vi är mycket stolta över att få så celebert besök och över att få visa upp vad Leader betyder för landsbygdsutvecklingen i Sverige.

Efter en kortare tids mailväxling där professorn visat intresse för Lokalt Ledd Utveckling, med speciellt intresse för projekt med inriktning mod odling eller i skog, har Leader LAG PH med hjälp av våra fantastiska projektägare satt ihop ett program där professorn kommer att besöka Sanatorieskogen i Tyringe, FJORGYN, Multilevel i Sandåkra och också kommer att få se det pågående projektarbetet vid anläggandet av vandringleden i Västra Torup.

Byalagets projekt ”Torupasjön” är en vision vi haft länge inom styrelsen.
2014 beviljades Byalaget medel till en förstudie av en vandringsled runt sjön.

  • Projektidén syftar till att utveckla området kring Torupssjön. Detta skapar positiva naturupplevelser för bybor, skolbarn såväl som turister.
    Västra Torup skola är Grön Flagg certifierad, med inriktning på naturvård och hållbar utveckling. Genom detta projekt ser vi möjligheter för ett utökat samarbete med lokala TurismNätverket Västra Torup, skola och andra aktörer. Kunskap om naturen kan förmedlas med ett utsiktstorn och informationstavlor.
    Att koppla detta till det befintliga Naturuterummet känns naturligt eftersom besökare då kommer att erbjudas både upplevelser samt grillning och friluftsövernattningsmöjligheter.
    Det som kännetecknar denna för oss något outvecklade turistnäring är att erbjuda vackra naturmiljöer där man vistas och beträder naturen på dess egna villkor.

 

Torupasjön
En sjö som ”fallit i glömska” hos många.
En sjö som håller på att växa igen.
En sjö med oanade möjligheter.
En sjö med rikt djur och växtliv.
En orörd sjö.
En sjö med okänt tillflöde.
En sjö med sägenomspunnen historia.