Torupasjön

Byalagets projekt ”Torupasjön” är en vision vi haft länge inom styrelsen.
2014 beviljades Byalaget medel till en förstudie av en vandringsled runt sjön.

  • Projektidén syftar till att utveckla området kring Torupssjön. Detta skapar positiva naturupplevelser för bybor, skolbarn såväl som turister.
    Västra Torup skola är Grön Flagg certifierad, med inriktning på naturvård och hållbar utveckling. Genom detta projekt ser vi möjligheter för ett utökat samarbete med lokala TurismNätverket Västra Torup, skola och andra aktörer. Kunskap om naturen kan förmedlas med ett utsiktstorn och informationstavlor.
    Att koppla detta till det befintliga Naturuterummet känns naturligt eftersom besökare då kommer att erbjudas både upplevelser samt grillning och friluftsövernattningsmöjligheter.
    Det som kännetecknar denna för oss något outvecklade turistnäring är att erbjuda vackra naturmiljöer där man vistas och beträder naturen på dess egna villkor.

 

Torupasjön
En sjö som ”fallit i glömska” hos många.
En sjö som håller på att växa igen.
En sjö med oanade möjligheter.
En sjö med rikt djur och växtliv.
En orörd sjö.
En sjö med okänt tillflöde.
En sjö med sägenomspunnen historia.