Byalagets aktiviteter


Ett sätt är att bli medlem.

Medlemsavgiften 2022
Stötta Byalaget genom att betala medlemsavgiften för 2022 antigen via swich ell vårt bankgio. Tack på förhand. Medlemsavgiften är endast 100:-/familj. Du/Ni kan betala via bankgiro eller swish. Glöm inte skriva ert namn!Bankgiro: 5548-8084 eller SWISH 1230296020 Tack för ditt medlemskap! Det betyder mycket för Byalaget!

Bankgiro: 5548-8084 eller SWISH 1230296020 Tack för ditt medlemskap!