Byastugan

 

   CIMG0116
Välkomna till 
som vi är väldigt stolta över!
Byastugan är en av byns föreningslokaler med en vacker hemtrevlig miljö!
altanByastugans kök är ett miljögodkänt kök med full utrustning! Vi fick vår första Smiley 2009 och nr 2 2013.

2017 -08-08  vid ny inspektion noterades inga avikelser.
Er Smiley- miljökontorets utmärkelse för god hygien, förnyas.