Stötta Byalaget med Sponsring!

Idag mer än någonsin behöver föreningslivet stöttning av sina medlemmaroch sponsring!
Även vi i Byalaget behöver Er alla! Just kämpar föreningslivet med enorma elpriser och överlevnad!

Sponsring!
Du som företagare, privatperson och gärna vill stötta Byalaget kan välja att vara
Guldsponsor 10 000
Företagsskylt Torvalla Arena
Silversponsor 5 000
Företagsskylt Torvalla Arena

Övriga 500 – 3 000
Exponering på samlingskylt i Torvalla Arena
Exponering på webbplats, Instagram och Facebook

Du kan även bli medlem och stötta Byalaget och byns utveckling!
Medlemsavgiften är endast 200:-/familj

Bankgiro: 5548-8084 eller SWISH 1230296020
Tack för ditt medlemskap!