Medlem i Byalaget och Sponsring!

Idag mer än någonsin behöver föreningslivet stöttning av sina medlemmar.

Även vi i Byalaget behöver Er alla! Just kämpar föreningslivet med enorma elpriser och överlevnad!

Genom medlemsavgiften stöttar du Byalaget och byns utveckling!
Medlemsavgiften är endast 100:-/familj 202
3

Bankgiro: 5548-8084 eller SWISH 1230296020

Tack för ditt medlemskap!

Medlem och sponsring!
Du som företagare, privatperson och gärna vill stötta Byalaget kan välja att vara

Guldsponsor 10 000
Företagsskylt Torvalla Arena
Silversponsor 5 000
Företagsskylt Torvalla Arena

Övriga 500 – 3 000

Exponering på samlingskylt i Torvalla Arena

Exponering på webbplats, Instagram och Facebook