Historik

Lite historik om Byalaget!

Byalaget Västra Torup 1988 bildades en bygdekommitté av byborna i Västra Torup. 1989 ändrades namnet till Byalaget Västra Torup. Under årens lopp har många olika personer varit engagerad i Byalaget.

Byalaget utsägs till Årets lokal utvecklingsgrupp i Sverige 2003  av Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva.
2004 utsågs Byalaget Västra Torup till Årets Lokala utvecklingsgrupp av Posten.

Byalaget Västra Torup är en ideell förening som skall verka för utveckling av vårt samhälle på olika sätt. Vi ska samordna goda initiativ och stimulera till engagemang på bred front, ung som gammal, familjer, enskild eller företag.

Byalaget Västra Torup jobbar med en hållbar utveckling för landsbygden! Vi arbetar för bättre kommunikationer, bredband, service m.m. Att alla på landsbygden ges samma förutsättning till ett attraktivt boende på landsbygden är för oss en drivkraft att fortsätta skapa visioner för vår by! En levande landsbygd innebär för oss att Torupsbor i alla åldrar kan leva och verka på landsbygden.

Vår verksamhet innehåller:  Ungdomscaféer, Modevisning, Byablad, Brödbakning , Pizzakvällar, Julbuffé , Kvinnofrukost, Jultorparmarknad , Torparmarknad, Kompetensutveckling   och temakvällar.
Vårt Turismnätverken är en samverkan med företagare och föreningar och skola.
Vi bedriver grannsamverkan samt olika projekt för landsbygdsutveckling.