Projekt Torvalla Multihall

Här kommer du att kunna föjla byggnationen av Torvalla Multihall för agility och idrott!

2017 påbörjade vi vår ansökning till Allmänna arvsfonden och Länstyrelsen Skåne
2019-06-05 fick vi det fantatiska beskedet:
Grattis Byalaget Västra Torup!
I dag beviljade Arvsfondsdelegationen er förening 2 312 000 kr inkl. moms till byggnation av hall för agility, hundaktiviteter och idrott.

2019-02-21 skickade vi in ansökan om Bygglov.
Beslutsdatum: 2019-07-10
TORUP 1:192 (IDROTTSVÄGEN 8)
Bygglov för nybyggnad av multihall
Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av multihall