Nyheter

202-03-16

Byalaget har beslutad att ställa in Pizzakvällen på fredag samt Torparmässan i påsk som försigtighetsåtgärd.

2019-01-13

Fiber i Västra Torup! Beställning av fiber!
Insamling av kundavtal pågår för fullt!
Har du missat eller glömt???
Om ni inte har beställningsformulär finns det att hämta hos Byalaget, Gamla vägen 16. (Asterman)

2017 -08-08  vid ny inspektion noterades inga avikelser.
Er Smiley- miljökontorets utmärkelse för god hygien, förnyas.

2017-09-10 Ny fin belysning på Torvalla Arena!

Ett nytt stort steg gör projekt Toupasjön. Efter ett allmänt möte där projektet presenterades, beslöt mötet att fortsätta vår satsning.
Vi jobbar för fullt med att få de sista pusselbitarna på plats för att  göra vår projektansökning till Leader Lag PH färdig!