Välkommen

Här hittar du information om Byalagets aktiviteter och Västra Torup.
Västra Torup och upplev Naturens kontraster. Vi erbjuder Er att komma nära naturen och få tillgång till både aktivitet och andningspauser i vardagen!
Västra Torup präglas av vacker natur, närhet, öppenhet, nytänkande och framtidstro!
Naturskön bild!