Välkommen

Här hittar du information om Byalagets aktiviteter och Västra Torup.
Medlem i Byalaget!
Om vi alla hjälps åt så tror vi i Byalaget att
Västra Torup har goda möjligheter till utveckling. Samverkan är viktigt. Genom samarbete och samverkan skapas en ”grogrund” till en levande och hållbar landsbygd!
Medlemsavgiften är endast 100:-/familj
Bankgiro: 5548-8084 eller SWISH 1230296020 
Tack för ditt medlemskap! Det betyder mycket för Byalaget och Byn!
Västra Torup och upplev Naturens kontraster. Vi erbjuder Er att komma nära naturen och få tillgång till både aktivitet och andningspauser i vardagen!
Västra Torup präglas av vacker natur, närhet, öppenhet, nytänkande och framtidstro!
Naturskön bild!