Välkommen

Här hittar du information om Byalagets aktiviteter och Västra Torup.

Besök Västra Torup och upplev Naturens kontraster. Vi erbjuder Er att komma nära naturen och få tillgång till både aktivitet och andningspauser i vardagen!
Västra Torup präglas av vacker natur, närhet, öppenhet, nytänkande och framtidstro!

Under 2018 kommer det att finnas frågor som är viktiga för bygden såsom fiber, kommunikationer, Byastugan, Torvalla Arena och Torupasjön.
Utbyggnaden av barnomsorgen är nu färdig och Förskolanhar flyttat in i nya fina lokaler.  Väldigt positivt att det blev av!!!