Byabladet

Byabladet ges ut av Byalagets styrelse. Byalaget delar ut byabladet till samtliga hushåll i Västra Torup med aktiviteter i byn.
Byabladet kan även läsas via Internet. För att kunna göra detta krävs det att man har Acrobat Reader installerat på sin dator
Om du bor utanför byn så kan du få Byabladet skickat till dig via post.

Kontakta oss på byalaget@vastratorup.se 

Nytt Byablad