Byabladet

Byabladet ges ut av Byalagets styrelse. Byalaget delar ut byabladet till hushåll i Västra Torup med information.
Byabladet kan även läsas via Internet. För att kunna göra detta krävs det att man har Acrobat Reader installerat på sin dator.
Om du bor utanför byn så kan du få Byabladet skickat till dig via e-post

Kontakta oss på byalaget@vastratorup