Torupssjön

Nu påbörjar vi resa två. Ett fanatiskt projekt som kommer att bjuda på en vandringsled och en naturupplevelse samt utbildning.

Projekt Torupssjön presenterades på ett allmänt höstmöte i Byastugan av Nils-Arne och Patrik. Detta projekt är en av Nils-Arne ”drömmar” om att utveckla byn.
2017-08-07
Vi jobbar för fullt med att få de sista pusselbitarna på plats för att  göra vår projektansökning till Leader Lag PH färdig!
2017-12-09
Nu sätter vi sista ”pusselbiten” för att kunna lägga in steg 1 i Leader.
2018-01-03
Nu är har vi lagt in projektet i steg 2
Det innebär att vår ansökning kommer till lag och därefterskickas den vidare till Jordbruksverket.