Grannsamverkan

Grannsamverkan!

I Västra Torup förvaltar Byalaget organisationen till sin hjälp finns kontaktpersoner.

Vid behov kan polisen ta kontakt med organisationen för t.ex. varna om en tillfällig inbrottsvåg.
Organisationen kan i sin tur ta kontakt med dom olika kontaktpersonerna som via utskick eller telefonkedja för information vidare till medlemmarna i sitt område.

Omvänt så är det också viktigt att vi ser om vår lokala miljö själva och tipsar polisen i tid om något onormalt sker. Om Du är intresserad av att få information om grannsamverkan ta kontakt med Byalaget.